Duurzame
Oplossingen

Voor economie
en ecologie

De Gemeynt houdt zich bezig met de wisselwerking tussen economie en ecologie, en organiseert de samenwerking tussen sleutelspelers om duurzame oplossingen mogelijk te maken.


Samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisorganisaties ontwikkelen we breed gedragen oplossingen.

Werkvelden

De Gemeynt is werkzaam in de industrie, gebouwde omgeving, energie, landbouw en voedsel.

Industrie

Industrie

Onder constructie

Meer info

Industrie

Onder constructie

Landbouw & voedsel

Landbouw & voedsel

Onder constructie

Meer info

Landbouw & voedsel

Onder constructie

Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Onder constructie

Meer info

Gebouwde omgeving

Onder constructie

Energie

Meer info

Energie

Onder constructie

Een greep uit onze activiteiten

In de afgelopen twee jaar heeft De Gemeynt o.a. gewerkt aan systeemintegratie energie, een Warmteschap, joint fact finding biomassa, regionale energiestrategie, beleidsinventarisatie circulaire economie, eindberging radioactief afval, wind op zee, waterstof, regeling groenprojecten, Springtij Forum, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel en Energiefonds Overijssel.

Herbezinning op Waddenzeebeleid nodig

De Tweede Kamer spreekt begin volgend jaar over de Waddenzee. De Volkskrant berichtte eind november over de 'bestuurlijke spaghetti'. Oud-voorzitter en v/m-projectleider van de Adviesgroep Waddenzeebeleid Wim Meijer en Jan Paul van Soest roepen samen met ecoloog Steven de Bie op tot een beleidsmatige herbezinning. Het moet en kan zoveel beter.

Lees blogpostDownload rapport

Make producers of fossil energy co-responsible for safely storing CO2

The Carbon Takeback Obligation (CTBO) is a new policy instrument that could ensure that CO2 from fossil energy no longer ends up in the atmosphere. It requires producers and importers of fossil fuels such as oil, coal and gas to make sure that an increasing percentage of the amount of carbon extracted is also permanently stored. This can be done by, among other things, CO2 capture and storage. This instrument will give a strong additional stimulus for the energy transition.

Lees blogpostDownload rapport

SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland

Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goedgeorganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland. Rapport van MSG Strategies en De Gemeynt onder auspiciën van St. Energie Dialoog Nederland.

Lees blogpostDownload rapport