Duurzame
Oplossingen

Voor economie
en ecologie

De Gemeynt houdt zich bezig met de wisselwerking tussen economie en ecologie, en organiseert de samenwerking tussen sleutelspelers om duurzame oplossingen mogelijk te maken.


Samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisorganisaties ontwikkelen we breed gedragen oplossingen.

Werkvelden

De Gemeynt is werkzaam in de industrie, gebouwde omgeving, energie, landbouw en voedsel.

Industrie

Industrie

Onder constructie

Meer info

Industrie

Onder constructie

Landbouw & voedsel

Landbouw & voedsel

Onder constructie

Meer info

Landbouw & voedsel

Onder constructie

Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Onder constructie

Meer info

Gebouwde omgeving

Onder constructie

Energie

Meer info

Energie

Onder constructie

Een greep uit onze activiteiten

In de afgelopen twee jaar heeft De Gemeynt o.a. gewerkt aan systeemintegratie energie, een Warmteschap, joint fact finding biomassa, regionale energiestrategie, beleidsinventarisatie circulaire economie, eindberging radioactief afval, wind op zee, waterstof, regeling groenprojecten, Springtij Forum, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel en Energiefonds Overijssel.

Behoud onafhankelijke rol Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Het College van Onafhankelijke Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft zijn zorgen over de voorgenomen reorganisatie geuit. Het College vreest dat inlijving bij het Afvalfonds Verpakkingen de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van het KIDV in gevaar brengt.

Lees blogpostDownload rapport

Carbon Takeback Obligation (CTBO) is gaining support

A Carbon Takeback Obligation (CTBO), requiring producers and traders of fossil fuels to realise carbon capture and storage, is a promising and powerful instrument to decarbonise the remaining fossil energy use. The support for it is growing.

Lees blogpostDownload rapport

SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland

Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goedgeorganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland. Rapport van MSG Strategies en De Gemeynt onder auspiciën van St. Energie Dialoog Nederland.

Lees blogpostDownload rapport