Het verhaal van De Gemeynt

De Gemeynt – bijna niemand kent dat woord. Het is een oud-Nederlands begrip dat exact staat wat we willen, voor wat we doen, en voor hoe we werken.In vroeger tijden stond een gemeynt voor de ‘woeste gronden’ oftewel de natuurlijke hulpbronnen van een gemeenschap, én voor het bestuur of beheer van die hulpbronnen. De Engelse term is the commons. Alleen via samenwerking en afspraken over het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van een gemeenschap zijn die bronnen ook duurzaam te gebruiken, zonder in te teren op het kapitaal.De gebruikers van een gemeynt hadden buiten de gemeynt hun eigen besognes. Daarin waren zij wellicht zelfs elkaars concurrent. In de gemeynt daarentegen werkten zij samen want alleen door samenwerking konden de gebruiksmogelijkheden van de gemeynt ten volle én duurzaam worden benut. Ziehier de basisbeginselen van een economie die ook op langere termijn houdbaar is.

Het begrip De Gemeynt geeft onze visie, missie en werkwijze in een notendop weer:de economie, inclusief alle bedrijven en organisaties, kan alleen maar floreren als van de natuur op een duurzame wijze wordt geoogst,samenwerking en afspraken zijn nodig om te zorgen dat er niet meer wordt geoogst dan de natuur aan kan. Dat geldt voor de wereldproblematiek net zo goed als voor de directe leefomgeving.Hoe gaan wij zorgvuldig om met (economische) activiteiten en de huidige ‘commons’ zoals biodiversiteit en ecosystemen, een stabiel klimaat, waardevolle estuaria, schitterende natuurgebieden en vele andere ‘woeste gronden’, zonder welke economische ontwikkeling überhaupt niet goed mogelijk is? Hoe kunnen de economische gebruikers van de natuurlijke hulpbronnen samenwerken zodat ze hun eigen individuele doelen kunnen verwezenlijken, ook op langere termijn, en tevens het natuurlijk kapitaal behouden en liever nog versterken? Welk proces is nodig om van de huidige situatie van misschien wel conflict en controverse of op zijn best voortmodderen naar oplossingen te komen die de individuele belangen ver overstijgen?

Onze Gemeynt richt zich dan ook op: Behouden en versterken van het natuurlijk kapitaal door gezamenlijke perspectieven te zoeken, en de samenwerking te organiseren die nodig is om deze te realiseren zodat een duurzame economische ontwikkeling mogelijk wordt. De Gemeynt helpt op basis van deze visie en filosofie bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen met adviezen, het realiseren van samenwerkingsverbanden, onderzoek en analyses, en agendering en ontwikkeling van nieuwe concepten en ideeën.

De gezichten achter de organisatie.

De kern van De Gemeynt zijn Jan Paul van Soest en Hans Wiltink, die in veel opdrachten samenwerken met partners, waaronder Alcedo Consultancy, Willem Ackermans, Behavioural Insights/Eva van den Broek, CE Delft, het Groene Brein, Wouter van Dieren, ISPT, MSG Sustainable Strategies, ProDo, Sas Consultancy, Springtij, en Team Ewen (Duitsland).

Hans Wiltink

Hans Wiltink is de bedrijfsman zonder wie alle mooie vergezichten nooit tot praktische oplossingen leiden. “Hoe gaan we dat doen en wat zijn de volgende stappen?” zijn misschien niet de eerste zinnen die je van hem hoort, maar tijdens een bespreking komen zeker langs. Na een carrière in het bedrijfsleven werkt Hans sinds 2005 aan vragen rondom economie en ecologie.

Hans is bouwkundig ingenieur(TU Delft) en bedrijfskundige (Rotterdam School of Management) en werkte bij Fokker en het Nederlands Omroepproductie Bedrijf. Het plezier dat hij heeft aan het opknappen van een oude boerderij in Frankrijk staat model voor wat hij ook in de Gemeyntprojecten doet: bouwen.

Jan Paul van Soest

Jan Paul van Soest jongleert met duurzaamheidsvraagstukken en –oplossingen. Altijd met 10 plannen en projecten tegelijkertijd bezig, als idee-ontwikkelaar, adviseur, onderzoeker, schrijver, voorzitter en spreker. Specialité de la maison: complexe maatschappelijke onderhandelingsprocessen tot een oplossing brengen.

Na lezing van het eerste rapport aan de Club van Rome besloot Jan Paul milieuhygiëne te studeren in Wageningen. Sinds 1974 houdt hij zich met weinig anders dan duurzaamheid bezig, gezin en hobby’s (toerfietsen, fotografie, muziek) daargelaten. Jan Paul is lid of lid geweest van tal van besturen, raden en commissariaten.