Privacy
Beleid

De Gemeynt Coöperatie U.A., gevestigd aan Elsbosweg 53, 7381 BJ Klarenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.gemeynt.nl

Elsbosweg 53

7381 BJ Klarenbeek

055-3012692

info@gemeynt.nl


Wettelijke kaders voor de omgang met persoonsgegevens

De Gemeynt is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming


De Gemeynt gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, medewerkers, en anderen betrokkenen. Hierbij houdt De Gemeynt zich aan onderstaande uitgangspunten:


Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.


Grondslagen

De Gemeynt verzamelt alleen gegevens wanneer daar een rechtvaardige grondslag voor is, zoals beschreven in Artikel 6, tweede lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Doelbinding

De Gemeynt​zorgt dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.


Dataminimalisatie

De Gemeynt verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de vooraf bepaalde doelstelling.


Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Persoonsgegevens worden enkel bewaard wanneer dat nodig is voor De Gemeynt om aan de vooraf overeengekomen dienstverlening te voldoen.


Beveiliging

De Gemeynt zorgt voor de beveiliging van deze persoonsgegevens waarbij uitgangspunt is dat:

  • toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot medewerkers met een contractuele geheimhoudingsplicht;
  • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een UserID en wachtwoord;
  • persoonsgegevens uitsluitend digitaal worden vastgelegd en verwerkt.
  • persoonsgegevens uitsluitend worden vastgelegd en verwerkt op beveiligde netwerken/verbindingen;


Delen met derden

In geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt De Gemeynt afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Beleid is dat De Gemeynt uitsluitend gebruik maakt van leveranciers van SAAS diensten in de cloud. Deze leveranciers zorgen voor compliance. De Gemeynt zorgt er voor de standaard contractuele bepalingen die gaan over deze gegevensuitwisseling te accepteren zodat zij daarmee aan de eisen voldoet.


Subsidiariteit

De Gemeynt verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.


Proportionaliteit

De Gemeynt verwerkt alleen persoonsgegevens als dit in verhouding staat tot de vooraf bepaalde doelstelling. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, zal De Gemeynt daar altijd voor kiezen.


Recht van betrokkenen

De Gemeynt honoreert alle rechten van betrokken zoals beschreven in artikel 77, 79, en 79 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Cookiebeleid

De Gemeynt gebruikt alleen technische en functionele cookies, welke geen inbreuk maken op uw privacy.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Gemeynt​behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan de brengen.

Deze privacyverklaring is van toepassing na publicatie op de website(s) van De Gemeynt.

Het privacybeleid wordt geëvalueerd en waar nodig herzien zodra daar aanleiding voor is.

De Gemeynt communiceert dit beleid via deze privacyverklaring.