Actuele projecten

Kwartiermaker Omgevingsproces Ternaard

Lokale, regionale, landelijke overheden en de NAM hebben De Gemeynt gevraagd om als kwartiermaker op te treden voor een omgevingsproces Ternaard, waarbij de voorgenomen gaswinning de aanleiding was. Als kwartiermaker heeft De Gemeynt de zorgen, wensen en ontwikkelmogelijkheden van het gebied centraal gesteld inclusief de mogelijke gaswinning. Het rapport beantwoord de vraag of het nodig en wenselijk is om een Omgevingsproces in uitvoering te nemen en of het voldoende kans op succes biedt. En de vraag is beantwoord dat als tot zo’n Omgevingsproces wordt besloten, hoe dat er dan uit zou kunnen zien?

Expertcentrum Warmtetransitie Gebouwde Omgeving

De warmtetransitie waarbij gebouwen klimaatneutraal moeten worden gemaakt is zowel qua aard als omvang zeer omvangrijk. Sleutelwoord in deze fase van de warmtetransitie is leren. Dat kan spontaan gebeuren, en zo werkt het ook, maar versnelling is mogelijk door dit leerproces te systematiseren. Het Expertcentrum gaat een bijdrage leveren door alle ervaringen die in het hele land worden opgedaan te volgen, daarvan overzichten te maken en de kennis/tools/methodieken breder inzetbaar te maken. De Gemeynt heeft van het Ministerie van EZK de opdracht gekregen om als kwartiermaker te inventariseren wat de wensen en verwachtingen van de verschillende belanghebbenden zijn met betrekking tot het Expertcentrum en op basis daarvan een zo breed mogelijk gedragen organisatieplan op te stellen.

Monitoring Maatschappelijke impact Energiebedrijf

Qurrent is een energiecoöperatie die samen met haar leden zoveel mogelijk zelf duurzame energie opwekt en deze aan haar leden levert, in combinatie met het besparen van energie. Qurrent wil tevens een initiërende en richtinggevende rol spelen in de energietransitie, zodat Nederland ‘energieneutraal’ wordt. Qurrent wil maatschappelijke impact hebben. De combinatie van enerzijds producent en leverancier en anderzijds ‘systeemveranderaar’ vraagt van het bedrijf om op meerdere borden (opwek, levering, besparing én systeemverandering) te schaken. Om die visie te kunnen realiseren is een goede strategie nodig en een monitoringsysteem. Het monitoringsysteem bestaat uit verschillende indicatoren die laten zien of de visie wordt gerealiseerd en waar de uitvoering achterloopt, zodat kan worden bijgestuurd. Het rapport beschrijft de manier waarop Qurrent zijn ambities op het gebied van maatschappelijke impact wil meten en inzichtelijk wil maken. Dit monitoringsysteem heeft als doel om prestaties te kunnen meten, (bij)te sturen en om de resultaten op dit gebied te publiceren.

Klimaatplan Levensmiddelenindustrie

De Levensmiddelenindustrie in Nederland bevat duizenden bedrijven die allemaal met klimaatverandering te maken krijgen. Sommigen zijn al ver met hun klimaatplan, anderen staan nog aan het begin. Het klimaatplan geeft verschillende ingrediënten waarmee de branche kan anticiperen op de toekomst, en deze toekomst door gerichte actie zelf kan helpen vormgeven. De Gemeynt heeft in dit plan de aanzet gegeven voor een brede strategie op weg naar verregaande emissiereducties, inspelend op het huidige overheidsbeleid en op wat er in de toekomst te verwachten is.

Routekaart CCS

Deze routekaart CCS is, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ontwikkeld door een consortium bestaande uit De Gemeynt, CE Delft, Margriet Kuijper Consultancy. Het proces om te komen tot de routekaart is ondersteund vanuit het CATO-programma en TNO met kennis en expertise. In deze routekaart staat op hoofdlijnen wat het langetermijnperspectief voor CCS is in Nederland en welke stappen er op de korte termijn genomen moeten worden om te zorgen dat de optie ook tot ontwikkeling kan komen. 

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Elsbosweg 53
7381 BJ Klarenbeek
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl