• Home
  • Blog
  • Echt iets doen aan behoud van onze biodiversiteit, onze natuur

Echt iets doen aan behoud van onze biodiversiteit, onze natuur

De laatste tijd vinden er nogal wat bijeenkomsten, expert meetings, conferenties en dergelijk plaats die allemaal biodiversiteit of natuurlijk kapitaal als thema hebben. Deskundigen, ondernemers, beleidsmakers vertellen elkaar wat er moet gebeuren om onze planeet te behouden en de variatie aan planten en dieren te beschermen en vooral ook hoe dat moet gebeuren. Allemaal bevlogen mensen die op de een of andere manier iets hebben met dit onderwerp. Ik ben daar ook vaak bij, eerlijk is eerlijk.

Toch bekruipt me in toenemende mate een gevoel van “what am I doing here?’ Ik probeer te begrijpen waar dit gevoel vandaan komt. Is het vanwege een déjà vue, een gevoel van ‘dit hebben we al jaren geleden ook besproken en bediscussieerd’, een ‘dit weten we toch al’? Is het omdat ik bemerk dat we niet veel verder komen? Is het misschien en vermoeidheid na jaren van inzet en betrokkenheid? Ja, al dit soort overwegingen komen bij me op en bepalen dat gevoel. Zeker ook het gevoel dat we meer met elkaar bezig zijn dan samen een stap zetten die er toe doet.

In mijn zelfonderzoek constateer ik ook dat mijn gevoel eigenlijk berust op een fundamentele ongemakkelijkheid, namelijk dat we heel druk bezig zijn een huis te ontwerpen voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, maar dat ondertussen de bewoners van dit huis in snel tempo verdwijnen. En dat we in al onze oprechtheid en zorg voor biodiversiteit daar maar verdomd weinig, te weinig aan doen! Waar zijn we mee bezig als ons landbouwbeleid gericht is op het voorkomen dat er enige variatie aan planten en dieren in het platteland kan bestaan, als we zwanen en ganzen afschieten op grond van schadecijfers die van geen kant deugen, als we rivierherstel uitvoeren waarbij we tegelijkertijd alle begroeiing verwijderen in de uiterwaarden waardoor de terugkeer van de Zwarte ooievaar en Zeearend langs de grote rivieren in gevaar komt?

Natuurlijk, we hebben in het internationaal aanvaarde Strategisch Plan (2010-2020) voor Biodiversiteit afgesproken om 17% van het landoppervlak en 10% van het zeeoppervlak te beschermen en om 15% van de gedegradeerde ecosystemen te herstellen. Deze afspraken zijn recent, in september 2015, nog eens herbevestigd in de VN Sustainable Development Goals. In Nederland hebben we dat vertaald naar nationaal beleid. En betekent dat dan ook dat soorten in die gebieden voldoende worden beschermd? Nee, helaas niet; en buiten deze gebieden krijgt biodiversiteit nog veel minder aandacht!

Al ons praten, al die afspraken op al die bijeenkomsten: de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het tot nu toe allemaal nog niet zoveel uitmaakt, (juist) ook in Nederland niet. Alle goede intenties en inspanningen niet ten na gesproken. Er is meer nodig om onze planeet te beschermen: praktisch werk met zichtbare resultaten voor biodiversiteit.

Daarom is het goed dat er bedrijven, lokale overheden en organisaties zijn die niet meer willen praten, maar die echt iets zijn gaan doen. Die met elkaar biodiversiteit zijn gaan behouden, daar afspraken over maken en publiekelijk rapporteren. Zij willen daadwerkelijk resultaat boeken.

Het Verified Conservation Areas (VCA) Register helpt hen daarbij. Het VCA biedt een gestandaardiseerde en controleerbare aanpak voor vrijwillige verbetering van ecosystemen en biodiversiteit, en richt zich niet alleen op natuurgebieden, maar juist ook op andere gebieden, waar economisch gebruik hand in hand kan gaan met verbetering van de biodiversiteit. Opname in het VCA Register betekent transparantie en afrekenbaarheid van het beheer. Het geeft nationaal en internationaal erkenning voor deze inspanning en het resultaat.

Op de VCA werkconferentie op 7 april wordt een drietal gebieden officieel aangemeld bij dit VCA Register. Dus geen pow-wow over wat zou kunnen en moeten, maar daadwerkelijk tonen wat gedaan is en wordt om de biodiversiteit te behouden. Ik ga erheen en verwacht dat mijn ongemakkelijke gevoel wat minder ongemakkelijk zal worden. Ik hoop u daar te zien!

Meer over de werkconferentie kunt u vinden door te klikken op de volgende link VCA werkconferentie 7 april te Madurodam. U kunt zich nog voor de werkconferentie aanmelden via volgende link Aanmeldingsformulier werkconferentie 7 april

vcaSteven de Bie, De Gemeynt, 28 maart 2016

Delen

Labels:,