Berichten met een Label ‘Vogels’

Vogels tellen in Oman (Blog 2)

IMG_0654

© Steven de Bie

Langs de kust en op de sebkha 

Zacht gemurmel alsof er achter de tent mensen aan het praten zijn verraadt ’s nachts de aanwezigheid van flamingo’s. Als ik de tent open doe en over het struikje kijkt dat mijn zicht op zee belemmert, blijkt het vlakbij vol met vogels te zitten. Niet alleen flamingo’s. Grote groepen rosse grutto’s, krabplevieren, tureluurs, bonte strandlopers en verschillende soorten plevieren krioelen door elkaar heen in het licht van de opkomende zon. Een kakofonie van geluiden. Witte en blauwe rifreigers stappen parmantig daar tussendoor. Ik weet gewoon niet waar ik kijken moet.

We splitsen ons in twee teams, elk met een eigen deel van het stuk kust dat vandaag geteld moet worden. Het is nu bijna hoog water en we beginnen snel. De eerstvolgende uren tellen en lopen we in een stevig tempo. Snelheid is belangrijk want voor je het weet zakt het water weer en verspreiden de vogels zich, waardoor het tellen een stuk moeilijker wordt.

Vogels tellen in Oman (Blog 1)

© Steven de Bie

© Steven de Bie

Op weg naar Barr al Hikman

Als ik de gordijnen openschuif zijn twee halsbandparkieten de eerste vogels die ik zie tegen een achtergrond van een blauwe zee, palmbomen en dobberende vissersboten. Niet de soort waar je gelijk aan denkt als je in Oman bent. Eerder had ik meeuwen en sterns boven de branding verwacht. Die blijken er trouwens ook te zitten.

Ik ben in Oman om vogels te gaan tellen, met speciale aandacht voor soorten zoals flamingo’s, steltlopers, reigers, meeuwen, sterns, aalscholvers, enz. Allemaal soorten die aan water gebonden zijn.

Al 50 jaar worden overal in de wereld deze soorten vogels geteld door vrijwilligers, die allemaal het tellen van vogels leuk vinden en daar graag tijd aan besteden. In het begin vooral in Europa maar sinds de jaren ’90 ook in Afrika, Zuidoost Azië en Zuid- Amerika. Juist in januari/februari worden deze soorten geteld omdat ze dan in grote groepen in hun winterkwartieren te vinden zijn wat het tellen gemakkelijk maakt. Deze International Waterbird Census (IWC) vindt nu dus voor de 50e keer plaats, een feestje waard. Wetlands International coördineert deze tellingen en maakt na afloop ervan de stand op. Zo krijgen we een beeld hoe het met deze vogels is gesteld, wat de trends zijn, waar ze speciale aandacht verdienen.