Berichten met een Label ‘klimaat’

Verrassing: klimaatsceptici maken alarmerend rapport

De afgelopen maand ontstond een rimpeling in de klimaatvijver. Een rapport uitgegeven door de Global Warming Policy Foundation GWPF zou aantonen dat de zogeheten klimaatgevoeligheid veel lager is dan het klimaatpanel IPCC inschat. Die conclusie is gebaseerd op selectief winkelen in de wetenschappelijke literatuur, zeggen verschillende wetenschappers. Ze hebben gelijk. Maar als we er nu, for the sake of argument, van uitgaan dat de auteurs, ex-bankier Nic Lewis en ‘sceptisch’ journalist Marcel Crok, de klimaatgevoeligheid beter schatten dan het IPCC. Stel. Dan is de verrassende conclusie dat ook dan bij ongewijzigde CO2-uitstoot het klimaat eind deze eeuw zo’n 2 à ruim 4 oC kan zijn opgewarmd, terwijl op de langere termijn volgens de GWPF-getallen zelfs 7 graden in het verschiet kan liggen.  

Nigel Lawson’s Global Warming Policy Foundation GWPF, lobbygroep in denktankvermomming, houdt zijn geldbronnen liefst verborgen.

Kennelijk produceren ‘sceptici’ nu rapporten die ze als ze van het IPCC zouden komen ronduit ‘alarmistisch’ zouden noemen. Studies die claimen dat de klimaatwetenschap niet deugt of ‘goed nieuws verbergt’ moeten liefst wat sceptisch worden bekeken. Gaat het hier om een bijdrage aan de wetenschap, of om een bijdrage aan het maatschappelijk-politieke debat? Dat laatste is duidelijk het geval. Het stuk is niet in de wetenschappelijke vakliteratuur gepubliceerd, maar is gesponsord door en uitgebracht als rapport van de zich ‘denktank’ noemende lobby-organisatie GWPF van Nigel Lawson. Die stichting houdt zijn financiële bronnen verborgen, maar lijkt onder meer banden te hebben met de gigantische Belchatow kolencentrale in Polen. In Nederland werd het Lewis en Crok-rapport gepromoot door de Groene Rekenkamer, een Madurodam-versie van de denktanks à la GWPF. Beide organisaties hebben evident een politieke, geen wetenschappelijke agenda, met als boodschap: het klimaatrisico is veel kleiner dan het IPCC beweert, we hoeven niet in actie te komen. Het rapport van Lewis en Crok heeft als doel die boodschap te onderbouwen. Misschien, vermoedelijk zelfs, vinden Lewis en Crok dat ze wél aan de wetenschap bijdragen, als dat zo is moet de conclusie zijn dat ze zich, naïef of misschien welbewust, voor een politiek karretje hebben laten spannen.

Professor Richard Alley (Penn State Univ): “Climate change is real. Get over it”.

Guest Post by Heleen van Soest

To get an idea of climate, energy and biodiversity policies in the US, Heleen van Soest visited Washington DC, in January and February 2014. She attended the 3 days conference Building Climate Solutions, and had interviews at a number of institutions and think tanks. In a couple of guest posts, she shares her thoughts.

Post 2: It’s real. Get over it.

Prof. Richard Alley, Penn State University: It’s cold here – Yes, we still have weather, but the world is warming.

The conference Building Climate Solutions, in Washington DC, was kicked off by governor Bill Richardson, who called for a stronger scientific input in policy-making. “Please lead on climate change in your state.” But then, what I was really looking forward to: Prof. Richard Alley, or as governor Richardson puts it: Mr. Charisma, my kind of scientist.

Cold Facts on Warming from an Icy DC

Guest Post by Heleen van Soest

To get an idea of climate, energy and biodiversity policies in the US, Heleen van Soest visited Washington DC, in January and February 2014. She attended the 3 days conference Building Climate Solutions, and had interviews at a number of institutions and think tanks. In a couple of guest posts, she shares her thoughts.

Post 1: Cold Facts on Global Warming from an Icy DC

Ice on the Potomac river

So here I am, in Washington DC. Where it is freezing cold, by the way. Whatever happened to global warming, aye? That, of course, led to a somehow expected conversation with the taxi driver, about climate versus weather, because I mentioned the purpose of my visit: the National Council for Science and the Environment (NCSE) conference Building Climate Solutions.

“2 °C or not 2 °C, that is the question”

Van de middelbare school herinner ik me nog steeds een paar strofen uit Shakespeare’s Macbeth dat we destijds lazen en zagen: “Double, double toil and trouble; Fire burn and cauldron bubble“. Ik kan het niet helpen: elke keer als ik de term carbon bubble voorbij hoor komen, verschijnen de heksen uit Macbeth voor mijn geestesoog.

De ‘carbon bubble’: er zijn veel meer voorraden fossiele koolwaterstoffen dan we kunnen verstoken als we onder de 2 graden C temperatuurlimiet willen blijven. Bron: Carbontracker.org

Zo gek is het misschien ook niet. Het heeft immers iets magisch: roeren in de aarde, daar wat vaste, vloeibare en gasvormige koolwaterstoffen uithalen, en voilá: warmte, kracht, voortstuwing en licht in overvloed. Onze economische succesformule is gebaseerd op overvloedige fossiele brandstoffen. Dat maakt inzichten die laten zien dat de ecologische en maatschappelijke effecten van een doorgroeiend gebruik van fossiele koolwaterstoffen onaangenaam kunnen zijn niet populair. De ideeën over carbon budgets en carbon bubbles zijn misschien wel de exponent van dat soort inzichten.

Stagnatie mondiaal klimaatbeleid kweekt helden uit noodzaak

Eind van het jaar – CoP-tijd. CoP staat voor de Conference of Parties, de jaarlijkse bijeenkomst van partijen die in 1992 het VN-klimaatverdrag hebben ondertekend. Het Kyotoverdrag vloeide daar uit voort. Deze CoP vindt plaats in Warschau. Polen rijmt op kolen, flauw natuurlijk, maar rond Sinterklaas mag dat wel, en de realiteit is nu eenmaal dat de Polen niets voelen voor verdere emissiebeperkingen. Ze hebben zelfs parallel een kolenconferentie georganiseerd. De Poolse kolen- en elektriciteitssector (die voor ruim 80 procent op kolen draait) kan daar uitgebreid zijn verhaal doen en de CoP-gangers ervan proberen te overtuigen dat er geen extra klimaatbeleid nodig is, dan wel dat kolenstook probleemloos ook met klimaatbeleid door kan blijven gaan. Met die benadering hebben de Polen ervaring. Dit onder meer via de Engelse lobbygroep-in-denktankvermomming Global Warming Policy Foundation GWPF van Nigel Lawson. Een club die volgens The Guardian financieel gesteund wordt door de grootste kolencentrale van Europa, de Belchatów-bruinkoolcentrale, 5.000 megawatt vuil aan de haak. De GWPF werkt volgens het bekende recept van het verspreiden van misinformatie en het zaaien van twijfel, om beleidsmaatregelen te voorkomen. De parallelle kolenconferentie heeft een identiek doel.