Berichten met een Label ‘kernenergie’

Diepgravende dialogen, bouwen aan vertrouwen

Het rapport ‘Diepgravende dialogen, bouwen aan vertrouwen’ is de neerslag van het werk van Jan Paul van Soest (De Gemeynt) als kwartiermaker voor de Klankbordgroep Eindberging Radioactief Afval en Verbruikte Splijtstoffen. Het beschrijft taak en werkwijze van een maatschappelijke klankbordgroep die in onafhankelijkheid en met een open agenda over vraagstukken rond eindberging zou moeten nadenken en adviseren. De staatssecretaris van I&W, mw. Stientje van Veldhoven, heeft het rapport omarmd. De kabinetsreactie is hier te vinden. In opdracht van de ANVS, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling, werkt De Gemeynt momenteel de plannen verder uit. 

Kernenergie: een proefballon gevuld met lachgas

Mede door de opmars van hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening zou niemand het in zijn hoofd halen een kerncentrale te bouwen.

Mede door de opmars van hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening zou niemand het in zijn hoofd halen een kerncentrale te bouwen.

Met de kortstondige terugkeer van de zomer komt ook de komkommertijd in de herkansing. CDA-voorman Sybrand van Haersma Buma gaf een komkommerboodschap af met zijn voorstel voor kernenergie, om ons zo onafhankelijker van Rusland te maken. “We moeten weer durven te praten over kernenergie en het vernieuwen van reactoren en Borssele bijvoorbeeld”, zei Buma in Nieuwsuur.
Het is niet mijn gewoonte aan elk proefballonnetje van een politicus een column te wijden. Noch om me over typische partijpolitieke standpunten uit te spreken. De reden nu toch op Buma’s hersenschim in te gaan is dat het een mooie gelegenheid is een meer fundamentele vraag te stellen: wat zouden politici in het algemeen van energie moeten weten om tot weloverwogen besluiten te kunnen komen?