Berichten met een Label ‘Gaswinning’

Omgevingsproces Ternaard

Lokale, regionale, landelijke overheden en de NAM hebben De Gemeynt gevraagd om als kwartiermaker op te treden voor een omgevingsproces Ternaard, waarbij de voorgenomen gaswinning de aanleiding was. Als kwartiermaker heeft De Gemeynt de zorgen, wensen en ontwikkelmogelijkheden van het gebied centraal gesteld inclusief de mogelijke gaswinning. Het rapport beantwoord de vraag of het nodig en wenselijk is om een Omgevingsproces in uitvoering te nemen en of het voldoende kans op succes biedt. En de vraag is beantwoord dat als tot zo’n Omgevingsproces wordt besloten, hoe dat er dan uit zou kunnen zien?