Berichten met een Label ‘conferentie’

Naar een positieve voetafdruk voor biodiversiteit

Tijdens de conferentie To No Net Loss of Biodiversity and Beyond die op 3 en 4 juni in Londen plaatsvindt, wordt gesproken over kansen om biodiversiteitsverlies te voorkomen, te reduceren, te herstellen, te compenseren en zelfs positieve impacts te creëren. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën over een No Net Loss-aanpak. Dat is een aanpak waarbij ontwikkeling niet ten koste gaat van biodiversiteit en ecosysteemdiensten maar juist bijdraagt aan het behoud en herstel van het natuurlijk kapitaal. Op deze conferentie zullen driehonderd afgevaardigden van bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, financiële instellingen, overheden en experts aanwezig zijn.

World Café Session

Op 3 juni worden op de conferentie ‘World Café sessions’ georganiseerd: informele discussiegroepen om specifieke onderwerpen te bespreken. Eén van deze World Café sessions wordt georganiseerd door Steven de Bie (De Gemeynt), Bianca Nijhof (ARCADIS) en Jolanda van Schaick (CREM). Onderwerp is de in Nederland ontwikkelde benadering van vrijwillige compensatie van biodiversiteitsverlies als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Bij de ontwikkeling en het uittesten van deze aanpak heeft CREM samen met De Gemeynt onder andere pilots opgezet en uitgevoerd. In aanloop naar de conferentie wordt er eind mei een webinar over ‘No Net Loss’ georganiseerd. Wilt u meer weten of een uitnodiging ontvangen? Contact: Jolanda van Schaick, j.vanschaick@crem.nl. De flyer van de conferentie is hier te vinden. Het webinar is hier terug te zien en te luisteren.