Berichten met een Label ‘CE Delft’

Benchmark biodiversiteit: impact op sectoren en bedrijven

CE Delft en Steven de Bie, Conservation Consultancy en partner bij De Gemeynt, hebben het rapport Benchmark Biodiversiteit opgesteld.

Het is hier te downloaden.

Verlies van biodiversiteit is één van de belangrijke milieuthema’s, zowel nationaal als internationaal. Bedrijven en instellingen krijgen in toenemende mate vragen vanuit de samenleving over het effect van hun activiteiten op biodiversiteit. Voor bedrijven en overheden is de vraag welke methodiek om hun impact te kwantificeren geschikt en geaccepteerd is. Bedrijven, met name in de voedingsmiddelen- en basisindustrie, hebben een impact op biodiversiteit, maar de plaats waar deze impact zich manifesteert is vaak niet die waar de uiteindelijke gebruiker van het product zich bevindt.