De praktijk

Springtij_2015

Stakeholders discussiëren over de energievoorziening op Springtij 2015.

Het doel van elk energie- en klimaatproject is om samen met partners en stakeholders, een maatschappelijk deelvraagstuk op te lossen. Soms lukt het met allen tot overeenstemming te komen, maar niet altijd: er kunnen altijd organisaties of personen zijn die zich niet in de gezamenlijke visie en strategie kunnen vinden.

Het gaat om processen waarbij, helaas, vooraf nooit geheel duidelijk is wat de uitkomst zal zijn. Vooraf hebben wij en anderen wel ideeën over de toekomstvisie, maar het blijft altijd een gezamenlijk proces waarbij gezocht wordt naar breed gedragen oplossingen. Het is ook een collectief leerproces. Samen leren wat wel en niet werkt.

De rol van De Gemeynt daarbij is die van deskundige onafhankelijke facilitator. Wij organiseren het proces, brengen partijen aan één tafel, zoeken naar creatieve manieren naar oplossingen, zoeken waar partijen het wel en niet over eens zijn en schromen er niet voor om onze visie kenbaar te maken om zo richting te geven aan het proces. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat De Gemeynt wel kennis en inzicht in waar de oplossingen gezocht zouden moeten worden, maar geen belanghebbende is. Ons grootste belang is te zorgen dat oplossingen inhoudelijk goed zijn, én breed worden gedragen.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl