• Home
  • Energie als ‘Gemeynt’

Energie als ‘Gemeynt’

Energiewende Duitsland

Energiewende Duitsland: in Duitsland leeft het idee sterk dat de energievoorziening een publiek belang is.

Maatschappelijke baten van scherper klimaatbeleid, duurzame energie voor de energie-intensieve industrie, een nieuwe rol voor de gassector als versneller van de energietransitie, introductie van LNG als scheepvaartbrandstof om zware stookolie te vervangen, de routekaart Groen en Hernieuwbaar Gas, de valorisatie van industriële reststromen en energiecentrales in de Eemshaven.

Dit zijn enkele projecten die De Gemeynt in de afgelopen jaren op het gebied van energie en klimaat heeft uitgevoerd. Stuk voor stuk projecten waar het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid belang hebben bij maatschappelijk draagvlak. En waarbij de oplossingen alleen maar te realiseren zijn als voldoende stakeholders zich kunnen vinden in de oplossing(en). De Gemeynt voert projecten uit met een aantal overeenkomsten: onze energiehuishouding verduurzaamt, bedrijven gaan duurzamer werken en zij leveren een bijdrage aan het realiseren van de Nederlandse energie- en klimaatdoelen. Kernvraag bij deze projecten is hoe alle stakeholders op één lijn te krijgen zodat een brede consensus ontstaat bij de projectaanpak, –uitvoering en –resultaten.

Onze energievoorziening mag dan deels geliberaliseerd en geprivatiseerd zijn, het maatschappelijk belang is enorm, gezien de impacts van ons energiesysteem op het klimaat, de ruimte, de gezondheid, de economische ontwikkeling, de relaties met andere – al dan niet bevriende – mogendheden. Wij beschouwen een duurzame energievoorziening als een typische ‘gemeynt’-kwestie, omdat het de vraag is hoe wij omgaan met gemeenschappelijk hulpbronnen (een gemeynt) waar ieder aanspraak op kan maken. Energievoorziening en een stabiel klimaat als gemeynt zien noopt tot een breed gedragen visie en een set van spelregels die elk van de spelers in de richting van die visie stuurt.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl