• Home
  • Categories: seminars-en-lezingen

Presentatie August Mesker NNL Seminar 20-03-2012

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie is een vervolg op de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Een van de doelstellingen is om ‘No Net Loss’ onderdeel te maken van strategie en beleid van bedrijven; in eigen proces en in keten.

Verslag NNL Seminar 20-03-2012

Wij delen met u hier een aantal saillante bevindingen en opmerkingen, zonder de pretentie te hebben een volledig verslag van het seminar te geven. Wij danken alle deelnemers voor hun enthousiaste en actieve bijdragen. Wij zijn van plan alle ervaringen en resultaten van twee jaar No Net Loss-initiatief te publiceren. Daarin zullen wij ook de resultaten van het seminar meenemen.

Presentatie Herbert Prins NNL Seminar 20-03-2012

‘No Net Loss’ betekent heel simpel dat in een gebied dat onder de controle van een bepaald bedrijf valt er geen (netto) verlies mag zijn van ecosystemen, soorten of hun genen.
Om het negatieve effect van fragmentatie te compenseren moet het te compenseren gebied groter zijn dan het stuk dat in gebruik is genomen voor de bedrijfsactiviteiten.

Presentatie Bopp Van Dessel NNL Seminar 20-03-2012

Het No Net Loss initiatief: een aantal bevindingen, conclusies en perspectief op basis van twee jaar ervaring met deze benadering. Zie ook het advies aan de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen ‘Compensation for Biodiversity Loss’.

No Net Loss Enquete

Enquete behorende bij het No Net Loss Seminar, met als doel:

  • Verkenning van mogelijkheden om de No Net Loss benadering te verfijnen
  • Mogelijkheden identificeren om de praktische uitvoerbaarheid en implementatie van No Net Loss door bedrijven te vergemakkelijken
  • Rol van andere partijen (overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties) en samenwerkings-verbanden nader te verkennen en te expliciteren