• Home
  • Categories: natuurlijk-kaptaal

Natuurlijk Kapitaal in dialoog

Dit rapport is opgesteld door Jan Paul van Soest, De Gemeynt, in samenwerking met Caroline van Leenders, RVO, in opdracht van het ministerie van LNV, Martin Lok. Deze rapportage is het verslag van een zoektocht naar de inzetbaarheid van het concept Natuurlijk Kapitaal als instrument om de ontwikkeling naar een duurzame economie te versnellen. Kan dat? Moet dat? Hoe dan?

Pb 2018-00013 Juni 2018