Routekaart CCS

Dit rapport is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samengesteld door De Gemeynt, CE Delft en Margriet Kuijper Consultancy. Het rapport is tot stand gekomen met steun van TNO en het CATO programma en in nauwe samenwerking met een groot aantal belanghebbenden die op verschillende momenten input hebben geleverd. Publicatienummer: Pb2018-001 © De Gemeynt Coöperatie U.A. Maart 2018

Routekaart CCS verkenning

Dit rapport is opgesteld door St. Energie Dialoog Nederland en gefinancierd door RVO. Het is een voorstudie om een CCS routekaart op te stellen waarin wordt geïnventariseerd hoe belangrijke stakeholders aankijken tegen CCS en de uitrol daarvan en tevens aan te geven hoe een stappenplan om te komen tot zo’n routekaart er uit zou kunnen zien. De rapportage toont de resultaten van de voorstudie. 

Auteurs: Hans Warmenhoven, Jan Paul van Soest, EDN, April 2017