• Home
  • Categories: biodiversiteit-en-no-net-loss

Planeetscan Brummen

Op weg naar Duurzaam Brummen Via de ‘Planetary Boundaries’ 

Planeetscan© Brummen

In opdracht van en in samenwerking met de Rekenkamer Brummen en met verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente is een proces doorlopen met als doel: te verkennen welke planetary processen relevant zijn voor de gemeente Brummen, gegeven de karakteristieken van Brummen, en welke rollen en activiteiten de gemeente oppakt of zou kunnen oppakken om deze processen meer duurzaam te maken. We noemen dit proces verder kortheidshalve ‘Planeetscan Brummen’.

Jan Paul van Soest, Steven de Bie

6 februari 2018

Natuurlijk Kapitaal in dialoog

Dit rapport is opgesteld door Jan Paul van Soest, De Gemeynt, in samenwerking met Caroline van Leenders, RVO, in opdracht van het ministerie van LNV, Martin Lok. Deze rapportage is het verslag van een zoektocht naar de inzetbaarheid van het concept Natuurlijk Kapitaal als instrument om de ontwikkeling naar een duurzame economie te versnellen. Kan dat? Moet dat? Hoe dan?

Pb 2018-00013 Juni 2018

Eindrapport Habitatbanking Gelderland, deelrapport financiële aspecten en markt.

Dit rapport is opgesteld door de Gemeynt en gefinancierd door financiële bijdragen van het Ministerie van EZ, Vitens, K3Delta en het Veluwefonds, en deels gefinancierd uit eigen middelen.

Steven de Bie, Hans Warmenhoven, Hans Wiltink, De Gemeynt. April 2017

©De Gemeynt Coöperatie u.a. Publicatienummer 2017-001c

Eindrapport Habitatbanking Gelderland, deelrapport organisatie en processen.

Dit rapport is opgesteld door de Gemeynt en gefinancierd door financiële bijdragen van het Ministerie van EZ, Vitens, K3Delta en het Veluwefonds, en deels gefinancierd uit eigen middelen.

Steven de Bie, Hans Warmenhoven, Hans Wiltink, De Gemeynt. April 2017

©De Gemeynt Coöperatie u.a. Publicatienummer 2017-001a

Eindrapport Habitatbanking Gelderland, deelrapport achtergronden habitatbanking

Dit rapport is opgesteld door de Gemeynt en gefinancierd door financiële bijdragen van het Ministerie van EZ, Vitens, K3Delta en het Veluwefonds, en deels gefinancierd uit eigen middelen.

Steven de Bie, Hans Warmenhoven, Hans Wiltink, De Gemeynt. April 2017

©De Gemeynt Coöperatie u.a. Publicatienummer 2017-001b