• Home
  • Categories: algemeen

Privacyverklaring

Hoe de Gemeynt met uw persoonlijke gegevens omgaat kunt u nalezen in het document ‘privacyverklaring’.

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en relaties door de Gemeynt. Het beleid is erop gericht te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming.