• Home
  • Quick scan naar de broeikasgasemissie van voorstellen voor de Groenregeling

Quick scan naar de broeikasgasemissie van voorstellen voor de Groenregeling

Version
Categories
Download232
Size341.45 KB
Create Datedecember 5, 2018
Last Updateddecember 5, 2018
Play List

Quick scan naar de klimaatimpact van een aantal projectvoorstellen in het kader van mogelijk nieuwe categorieën voor de Groenregeling.

De taakgroep financiën van het Klimaatakkoord ziet mogelijkheden om de Regeling Groenprojecten
(RGP) uit te breiden met nieuwe categorieën zodat deze regeling meer kan bijdragen aan de
doelen van het Klimaatakkoord. Doel van dit akkoord is de nationale broeikasgasemissie in 2030
met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. De RGP behelst een belastingvoordeel bij groen
beleggen of groen sparen door te investeren in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie
en duurzame en innovatieve (bouw)projecten.
Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft De Gemeynt voor een tiental
voorstellen de vraag beantwoord welke bijdrage deze kunnen gaan leveren aan de reductie van
broeikasgasemissies. De resultaten van deze quick scan zijn opgenomen in dit document.

Pb2018-0015, 16 november 2018

Auteurs Hans Wiltink en Jan Paul van Soest, partners De Gemeynt

Delen

Labels:, ,