• Home
  • Optiedocument Kolencentrales in het klimaatbeleid

Optiedocument Kolencentrales in het klimaatbeleid

Version
Categories,
Download454
Size284.17 KB
Create Datemei 10, 2017
Last Updatedmei 10, 2017
Play List
Het "Optiedocument Kolencentrales in het klimaatbeleid" is opgesteld door De Gemeynt op basis van een analyse van verschillende studies en expertgesprekken over de kolencentrales. Het document beschrijft beknopt de keuzes en gevolgen, zonder zelf de keuze te maken - die is aan de politiek, tijdens de kabinetsformatie en door het nieuwe kabinet. 
Om tot een oplossing te komen zal het accent in het debat  moeten verschuiven, van 'welles-nietes kolencentrales' naar 'welke beleidsinstrumenten zijn nodig om de CO2-emissies naar beneden te krijgen en hoe werken deze door op kolencentrales?'.
© De Gemeynt Coöperatie U.A., publicatienummer 2017-003, mei 2017
 
Delen

Labels:, , ,