• Home
  • Horizon Scan – Samenvatting Bevindingen NNL Seminar 20-03-2012

Horizon Scan – Samenvatting Bevindingen NNL Seminar 20-03-2012

Version
Categories,
Download3513
Size83.69 KB
Create Datejuni 3, 2015
Last Updatedjuni 10, 2015
Play List

Het doel van de Horizon Scan is het verkrijgen van een beeld van de externe, toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, in termen van obstakels, risico’s en kansen, die van invloed kunnen of zullen zijn op het invoeren van een No Net Loss beleid door de Nederlandse overheid en de bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan het te bereiken doel. Door het in kaart brengen hiervan kunnen we ons voorbereiden op eventuele verrassingen. Overheid en bedrijfsleven kunnen dit meewegen in keuzes, fasering en uitvoering van dit beleid. Ook voegt het waarde toe aan de communicatie over No Net Loss.

Delen