Benchmark biodiversiteit: impact op sectoren en bedrijven

CE Delft en Steven de Bie, Conservation Consultancy en partner bij De Gemeynt, hebben het rapport Benchmark Biodiversiteit opgesteld.

Het is hier te downloaden.

Verlies van biodiversiteit is één van de belangrijke milieuthema’s, zowel nationaal als internationaal. Bedrijven en instellingen krijgen in toenemende mate vragen vanuit de samenleving over het effect van hun activiteiten op biodiversiteit. Voor bedrijven en overheden is de vraag welke methodiek om hun impact te kwantificeren geschikt en geaccepteerd is. Bedrijven, met name in de voedingsmiddelen- en basisindustrie, hebben een impact op biodiversiteit, maar de plaats waar deze impact zich manifesteert is vaak niet die waar de uiteindelijke gebruiker van het product zich bevindt.

Energiekennis als bokshandschoen

Inspiratie haal ik tegenwoordig bij onze oosterburen, ik schreef dat al eerder. Winkelen in Duitsland is niet alleen interessant als het om hernieuwbare energie gaat, ook op het gebied van fossiel kunnen we nog van Duitsland leren. We kunnen leren hoe het niet moet, en leren hoe het wel moet.

(bron: wikimedia commons)

Hoe het niet moet: fossiele energie, in het bijzonder bruinkool, bevorderen. Bij de huidige randvoorwaarden en beleidsmaatregelen ontwikkelt de energiehuishouding in Duitsland (maar ook elders) zich schizofreen: duurzame energie groeit hard, maar (bruin)kolencentrales blijven vooralsnog behoorlijk overeind. De winning van bruinkool wordt in Duitsland sinds jaar en dag met allerlei directe en indirecte en verborgen regelingen bevorderd. De duurzame-energiewetgeving heeft tot een nieuwe, perverse prikkel geleid: de elektriciteit die gebruikt wordt bij de bruinkoolwinning is vrijgesteld van de heffing waarmee hernieuwbare energie wordt gefinancierd. Alsof de exploitanten van een bruinkoolmijn anders bij Venlo de grens over zouden gaan om daar verder te graven.

The Arctic in Washington, DC

Guest Post by Heleen van Soest

To get an idea of climate, energy and biodiversity policies in the US, Heleen van Soest visited Washington DC, in January and February 2014. She attended the 3 days conference Building Climate Solutions, and had interviews at a number of institutions and think tanks. In a couple of guest posts, she shares her thoughts.

Post 6: Arctic temperatures in Washington, DC

Don’t forget to follow Bernice Notenboom’s Arctic March, may be the last ice expedition: http://arcticmarch.com On twitter: @arcticmarch

As it was pretty cold during the conference Building Climate Solutions, it seemed appropriate to  join two symposia about the Arctic. The first discussed the current state of affairs, changes, and challenges from different perspectives. For example, what will happen to transportation? An obvious answer is more shipping due to melting sea ice, but there will also be difficulties with ice roads on land. As to ecosystems: how will the ocean ecosystems be affected by and adapt to the changing conditions? That will be interesting, as changes somewhere in the system will have cascading effects throughout the food web, but will also affect the ocean’s ability to absorb our CO2. The second symposium was promisingly called ‘An Arctic Preservation Roadmap’, but really was more about metrics (e.g. the 100-year Global Warming Potential, GWP). Still interesting, though: how to account for the impacts of greenhouse gas emissions, including ocean acidification and local soot pollution? Those turn out to be pretty important in the Arctic. The session further discussed regional sulphate cooling zones and the role of the polar vortex in the current cold wave here in the U.S. (see this NOAA page).

Paying for ecosystem services? Not yet, but biodiversity offsets are a start

Guest Post by Heleen van Soest

To get an idea of climate, energy and biodiversity policies in the US, Heleen van Soest visited Washington DC, in January and February 2014. She attended the 3 days conference Building Climate Solutions, and had interviews at a number of institutions and think tanks. In a couple of guest posts, she shares her thoughts.

Post 4: Paying for ecosystem services? Not yet, but biodiversity offsets are a start

What’s new on the biodiversity front? With that question in mind, I contacted Resources for the Future (RFF) and WWF, a.o.

WWF entrance, Washington DC

WWF entrance, Washington DC

Resources for the Future works on, among many other things, the valuation of natural resources and ecosystems. Basically: what does nature give us, in terms of money or otherwise? Recreation is one thing, but there are also ecosystem services like providing fresh water and pollination. Such services are often threatened in many ways, so what areas should we protect? RFF and other organisations, I was told, look at so-called biodiversity hotspots to set priorities for conservation, protection, and restoration. You could also look at ecoregions, which WWF uses to set priorities for their conservation investments. These investments are further informed by the high conservation value approach. In addition to informing investments, high conservation values can also tell you, for example, what areas you should not deforest. More generally, it can be used in land use planning.

Klimaatjagers in Afrika: ’t kan natten of ’t kan drogen

Origineel verschenen op Noorderlicht/Wetenschap24. Achtergrondartikel bij de vijfde aflevering van “Klimaatjagers“, die zondagavond 6 oktober werd uitgezonden. Alle 6 afleveringen zijn hier terug te zien. De serie is (in een andere montage) op 19 oktober van start gegaan op The Weather Channel.

Terwijl wetenschappers de afgelopen maanden de laatste hand legden aan het vijfde IPCC-rapport, kampen delen van Afrika, zoals het toch al kurkdroge Namibië, met de ergste droogte sinds 30 jaar. Maar of de huidige droogte mede veroorzaakt wordt door klimaatverandering die, zoveel is wel duidelijk, nagenoeg zeker door de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt is niet met voldoende zekerheid te zeggen. Het klimaat, zeker ook in Afrika, verandert ook van nature, zonder invloed van de mens. Het is niet altijd gemakkelijk het ‘signaal’ (de menselijke invloed) van de ‘ruis’ (de natuurlijke variaties) te onderscheiden.

© NASA