Wadden onder de Waterspiegel

Wouter van Dieren (midden) en Jouke van Dijk (rechts) krijgen het eerste exemplaar van Wadden onder de Waterspiegel aangeboden uit handen van Jan Paul van Soest

Op de conferentie Wadden Sea Research van de Waddenacademie, 10 en 11 december 2014, werd de publicatie Wadden onder de Waterspiegel aangeboden aan prof. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, en Wouter van Dieren, die een terugblik gaf op Win-Win en het Wad en de Commissie-Meijer. Het boekje Wadden onder de Waterspiegel is geschreven als een terugblik op het Waddenzeebeleid in de afgelopen decennia, met een vooruitblik naar de toekomst. Het is uitgebracht met financiële steun van de NAM, en vormgegeven door Tineke Wieringa, Studio TW De publicatie is hier te downloaden als pdf. Wadden onder de Waterspiegel werd geschreven door  Jan Paul van Soest (De Gemeynt), mmv Kim Nackenhorst en Tammo Oegema (IMSA) en Heleen van Soest.

Naar een positieve voetafdruk voor biodiversiteit

Tijdens de conferentie To No Net Loss of Biodiversity and Beyond die op 3 en 4 juni in Londen plaatsvindt, wordt gesproken over kansen om biodiversiteitsverlies te voorkomen, te reduceren, te herstellen, te compenseren en zelfs positieve impacts te creëren. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën over een No Net Loss-aanpak. Dat is een aanpak waarbij ontwikkeling niet ten koste gaat van biodiversiteit en ecosysteemdiensten maar juist bijdraagt aan het behoud en herstel van het natuurlijk kapitaal. Op deze conferentie zullen driehonderd afgevaardigden van bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, financiële instellingen, overheden en experts aanwezig zijn.

World Café Session

Op 3 juni worden op de conferentie ‘World Café sessions’ georganiseerd: informele discussiegroepen om specifieke onderwerpen te bespreken. Eén van deze World Café sessions wordt georganiseerd door Steven de Bie (De Gemeynt), Bianca Nijhof (ARCADIS) en Jolanda van Schaick (CREM). Onderwerp is de in Nederland ontwikkelde benadering van vrijwillige compensatie van biodiversiteitsverlies als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Bij de ontwikkeling en het uittesten van deze aanpak heeft CREM samen met De Gemeynt onder andere pilots opgezet en uitgevoerd. In aanloop naar de conferentie wordt er eind mei een webinar over ‘No Net Loss’ georganiseerd. Wilt u meer weten of een uitnodiging ontvangen? Contact: Jolanda van Schaick, j.vanschaick@crem.nl. De flyer van de conferentie is hier te vinden. Het webinar is hier terug te zien en te luisteren.

Paying for ecosystem services? Not yet, but biodiversity offsets are a start

Guest Post by Heleen van Soest

To get an idea of climate, energy and biodiversity policies in the US, Heleen van Soest visited Washington DC, in January and February 2014. She attended the 3 days conference Building Climate Solutions, and had interviews at a number of institutions and think tanks. In a couple of guest posts, she shares her thoughts.

Post 4: Paying for ecosystem services? Not yet, but biodiversity offsets are a start

What’s new on the biodiversity front? With that question in mind, I contacted Resources for the Future (RFF) and WWF, a.o.

WWF entrance, Washington DC

WWF entrance, Washington DC

Resources for the Future works on, among many other things, the valuation of natural resources and ecosystems. Basically: what does nature give us, in terms of money or otherwise? Recreation is one thing, but there are also ecosystem services like providing fresh water and pollination. Such services are often threatened in many ways, so what areas should we protect? RFF and other organisations, I was told, look at so-called biodiversity hotspots to set priorities for conservation, protection, and restoration. You could also look at ecoregions, which WWF uses to set priorities for their conservation investments. These investments are further informed by the high conservation value approach. In addition to informing investments, high conservation values can also tell you, for example, what areas you should not deforest. More generally, it can be used in land use planning.

Russisch roulette met het regenwoud

Hoe groot is de veerkracht van het Amazonegebied? De kans dat het woud ineens bezwijkt aan klimaatverandering lijkt kleiner dan eerder werd gedacht, maar vlak de invloed van ontbossing niet uit.
(Dit artikel werd geschreven als achtergrondverhaal bij aflevering 3 van de documentaireserie Klimaatjagers, en verscheen eerder hier).
Door Heleen van Soest en Jan Paul van Soest
© Neil Palmer (CIAT)
Luchtfoto van regenwoud nabij Manaus, Brazilië.
Klimaatjagers in de Amazone – het klinkt een beetje als de titel van een spannend boek. Misschien is het dat ook wel, maar het is in elk geval een spannende aflevering van de documentaireserie Klimaatjagers, waarin avonturier Bernice Notenboom op zoek gaat naar zogeheten kantelpunten (tipping points) in het klimaatsysteem. Het Amazonebekken zou een van die kantelpunten kunnen zijn. Zou kunnen – we schrijven het maar enigszins prudent, omdat de veerkracht van het Amazonesysteem nog maar beperkt wetenschappelijk begrepen wordt. Een toenemend aantal factoren die bepalend zijn voor de toekomst van het Amazonebekken wordt nu in kaart gebracht, via tal van onderzoeken. In deze aflevering vanKlimaatjagers laat prof. Yadvinder Malhi de droogte-experimenten zien die de hoogleraren Patrick Meir en Antônio Carlos Lola da Costa hebben opgezet. Klimaatmodellenbouwers als professor Peter Cox van de Universiteit van Exeter proberen de complexiteit in wiskundige vergelijkingen te vangen, om zo te becijferen hoe het Amazonesysteem zich onder druk van klimaatverandering kan ontwikkelen.
En omgekeerd om te bestuderen hoe veranderingen van het Amazone-regenwoud op hun beurt weer tot verdere klimaatverandering kunnen leiden. Snel verlies aan grote delen van het regenwoud zou er immers toe kunnen leiden dat de koolstof die in het bos is opgeslagen vrijkomt, waardoor de mondiale opwarming verder wordt versterkt. Lokaal verlies aan regenwoud door ontbossing en droogtes kan ook de regionale waterhuishouding beïnvloeden en zo over een groter gebied effecten hebben dan alleen op de plek waar de ontbossing plaatsvindt.

Veluwe als systeem levert meerwaarde op

Het is zoals de reclame voor pindakaas het zegt: wie is er niet groot mee geworden? Dat geldt voor de Efteling, en het geldt voor de Veluwe – velen zijn er geweest en hebben mooie herinneringen aan hun bezoek. De economische betekenis van de Veluwe is dan ook groot. En toch. Wie over de Veluwe wandelt, er werkt of confereert en de vele rapporten leest die over het gebied in omloop zijn, krijgt onvermijdelijk de indruk dat zowel de natuur als de economie nog aanzienlijk versterkt kan worden.

Door Jan Paul van Soest en Steven de Bie

(Dit artikel is verschenen in tijdschrift Nieuwe Veluwe, tijdschrift voor natuur en cultuur, No. 1/2012, nadere informatie, abonnementen en bestellen van losse nummers  hier) Veluwe Hoewel plannen als Veluwe 2010 en het Beheerplan Veluwe in de afgelopen jaren onmiskenbaar meer samenhang en samenwerking hebben gebracht, lijkt de vaart anno 2012 er uit te gaan. Landelijke bezuinigingen en daarnaast een merkbare rancune tegen het tot nu toe gevoerde natuurbeleid, beperken de mogelijkheden. De ecologische hoofdstructuur wordt ‘herijkt’, beheervergoedingen herzien, de aanleg van ‘nieuwe natuur’ komt stil te liggen. Ook bestuurlijk verandert er een en ander. Tot nu toe was er één Veluwecommissie, waarin een veelheid van partijen gezamenlijk de provincie Gelderland adviseert over de gehele Veluwe. Die is opgeheven, in plaats daarvan komen verschillende regiocommissies, waarbij de Veluwe in vier brokken wordt opgedeeld