Reptielenbrein maakt energiebeleid op 1 a4tje

Bron: Wikimedia Commons

Om het energiebeleid van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, te kunnen duiden, moeten we de psychologie, of beter nog de psychiatrie induiken. Wat kunnen we doen?

Trump’s eerste daden waren in lijn met wat hij tijdens de campagne riep.

Hij publiceerde zijn America First Energy Plan. Nou ja, plan – één enkel retorisch A4tje, maar wel een A4tje waarin hij een streep zet door de energie- en klimaatplannen van Obama, en volop inzet op binnenlandse energiebronnen (schalie)gas en kolen. Waar de vorige president inzette op een dalende emissietrend gaat Trump zijn best doen om de emissies weer te laten stijgen. Verschillende lidstaten, waaronder grote als Californië, hebben overigens al laten weten gewoon met hun klimaatbeleid door te gaan.

Maar Trump dendert door. Op het moment van zijn inauguratie verdween zo ongeveer alles wat met klimaat te maken heeft van de relevante websites, zoals die van de Environmental Protection Agency (EPA) en van het Department of Energy (DoE). Bezuinigingen treffen het VS-klimaatonderzoek hard. Klimaatwetenschappers hebben inmiddels veel data op buitenlandse servers ondergebracht. 

EPA zal worden geleid door de beruchte klimaatinquisiteur Scott Pruitt, voormalig advocaat-generaal van Oklahoma die in die hoedanigheid probeerde enkele klimaatwetenschappers te radbraken en te vierendelen. Medewerkers van EPA kregen al een verbod zich in het openbaar te uiten. DoE komt in handen van Rick Perry, voormalig gouverneur van Texas, die elk verband tussen klimaatverandering en het verbranden van fossiele brandstoffen afwijst, en in plaats daarvan de Texaanse bevolking opriep drie dagen te bidden voor regen, toen zijn staat door een ernstige droogte werd getroffen. Medewerkers van onder meer EPA en NASA hebben onofficiële verzetsteams opgericht en beheren verzets-websites en verzets-twitteraccounts, zoals @RogueNASA en @AltUSEPA, als tegenwicht voor  de ‘alternative facts’ waarmee het Witte Huis inmiddels George Orwell’s dystopie 1984 overtreft.

Van dit soort verzet zullen we het in het energie- en klimaatbeleid moeten hebben: van moedige individuen, van onafhankelijke organisaties, van gezaghebbende personen, van anders- (of beter: normaal)denkende individuele staten en steden, en van andere landen en daar gevestigde organisaties en instellingen. Want ga er maar vanuit dat Trump (en met hem zijn kabinet) niet voor redelijke argumenten of objectieve feiten bevattelijk zijn. Dat kan met een hoge mate van zekerheid worden geconcludeerd op basis van de analyses van zijn persoonlijkheidsstoornis. Verschillende psychologen en psychiaters hebben die stoornis inmiddels gekenschetst als Narcistische Persoonlijkheidsstoornis, en dan in de ernstigste, schadelijke variant: kwaadaardig narcisme. Egocentrisme, manipulatie, grootheidswaan, volkomen gebrek aan inlevingsvermogen, geen verschil zien tussen waarheid en leugen, sadisme, verschil tussen mijn en dijn niet kennen – de pathologische symptomen zijn gruwelijk én volledig op Trump van toepassing.

Genezing is er eigenlijk niet. Argumenteren? Vergeet het maar. De kans is nul dat Trump onder invloed van rationele overwegingen zijn energiebeleid zal bijstellen. De man reageert met zijn reptielenbrein: instinctief, narcistisch, op overleven, kleineren en overwinnen gericht. Of zoals Deepak Chopra het zei: Donald Trump thinks with his penis.

De belangrijkste bijdragen die we in Nederland en Europa kunnen leveren is Trump’s ziekte en de ernst ervan onderkennen, en het handelen te baseren op het inzicht daarin. Het devies is: bewaak de eigen grenzen en waarden, en steun het groeiende verzet tegen Trump’s autocratische regime. Zie af van staatsbezoeken, maar onderhoud wel goede banden met verstandig opererende Staten, regio’s en steden. Spreek je eigen politici aan: doe normaal! Doe geen zaken met een psychopaat. Bied klimaatwetenschappers hier onderzoeksplaatsen en beurzen aan. Stel dataopslag ter beschikking. Boycot producten van ondernemingen die Trump steunen. Leg forse heffingen op de importen van schaliegas en kolen uit de VS. Betaal mee aan (geweldloze) verzetsactiviteiten in de VS. Verzin ludieke acties zoals crowdfunding voor zonnecellen op de Amerikaanse ambassades. Wie de beste actie bedenkt krijgt een exemplaar van mijn boek De Twijfelbrigade cadeau. En laten we verder maar met Rick Perry bidden om verandering.

Jan Paul van Soest

 

Deze column verscheen eerder op Sargasso, nadat deze voor plaatsing op mijn vaste stek, Energiepodium, was geweigerd. Dat was voor mij reden mijn vaste column op Energiepodium te beëindigen.  

Delen

Labels:, , ,