• Home
  • Blog
  • Afschaffing subsidie biomassa-bijstook goed idee

Afschaffing subsidie biomassa-bijstook goed idee

© Jan Paul van Soest De Kolencentrale Borssele is eind 2015 gesloten.

Foto: © Jan Paul van Soest
De Kolencentrale Borssele is eind 2015 gesloten.

Door Hans Warmenhoven

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin zij minister Kamp van Economische zaken vraagt om voorlopig geen subsidie te verlenen voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. In reactie vindt Energie-Nederland dat door zo’n stap het nationale Energieakkoord in gevaar komt, omdat zonder biomassa-bijstook de duurzame energiedoelstellingen niet gehaald kunnen worden. Dat Energie-Nederland zo reageert is begrijpelijk, die organisatie vertegenwoordigt immers onder meer energiebedrijven met kolencentrales, die zwaar ter discussies taan. Voor de kolencentrales is de bijdrage aan de doelstellingen voor duurzame energie via biomassa-inzet de duurzaamheidsdoelstellingen de laatste strohalm in de strijd om hun bestaan.

Het is overigens wel waar: zonder bijstook halen worden die doelen waarschijnlijk niet gehaald. Maar is dat erg? Het recent uitgekomen Energierapport van de Minister van Economische Zaken bevestigt dat het met 80 tot 95% terugdringen van de CO2 emissies leidend moet zijn in het ontwerp van een toekomstige energiesysteem. De invoering van duurzame energie is in die visie dus geen doel op zich maar, een middel om te komen tot de gewenste systeemverandering op weg naar een emissievrije energievoorziening. Daarom is het heel goed dat er maatregelen zijn om opties te stimuleren die bij uitstek in zo’n energiesysteem passen, zoals grootschalige toepassing van windenergie, zonne-energie, groengas, isolatiemaatregelen, enzovoort. Maar kolencentrales passen daar niet bij, ook niet als er biomassa bijgestookt wordt. Vele scenariostudies laten dat zien. Het verstrekken van subsidies voor biomassabijstook, ongeveer 3 miljard per jaar, draagt dus niet bij aan wezenlijke verandering, maar is in wezen geldverbranding. Het bedrag dat vrijkomt als er geen subsidie wordt verstrekt kan veel beter besteed worden aan opties die wel bijdragen aan het creëren van een duurzaam toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland. Vervolgens levert dan sluiting van alle kolencentrales veel meer CO2-reductie op dan biomassabijstook ooit kan realiseren.

Hans Warmenhoven, partner De Gemeynt, duurzame adviseurs en entrepreneurs.

Verschenen in Trouw 6 februari 2016

 

 

Delen

Labels:, , ,