Wetenschappelijk onderzoek

onderzoekEr is veel kennis, maar er is nog meer dat we niet weten: over biodiversiteit, ecosysteemdiensten, algemeen, specifiek, toegepast, fundamenteel. Onderzoek leidt tot kennis. Onderzoek is nodig voor de onderbouwing van nieuw beleid, voor uitvoeringsprogramma’s en voor de informatie daarover naar partijen die deelgenoot zijn in de uitvoering van dit beleid.

De Gemeynt entameert onderzoek in samenwerking met diverse wetenschappelijke instituten en netwerken, zoals Wageningen Universiteit, Smithsonian Institute, Earthwatch e.a.

De Gemeynt is ervaren in:

  • Uitvoeren van onderzoek voor de ontwikkeling van meetmethodieken en –programma’s.
  • Opzetten en uitvoeren van veldinventarisaties, baseline studies, inclusief data-analyse en rapportage.
  • Opzetten en uitvoering van programma’s en projecten voor fundamenteel en toegepast onderzoek ten behoeve van biodiversiteitbehoud.
  • Literatuurstudies.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Elsbosweg 53
7381 BJ Klarenbeek
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl