Kansen en risico’s

riscs and opportunitiesBiodiversiteit is een kritische factor voor een duurzame bedrijfsvoering. Het is mede bepalend voor een succesvol uitvoeren van de kernactiviteiten van een bedrijf omdat het gaat over de beschikbaarheid van onder meer water en grondstoffen, en de instandhouding van omgevingsprocessen die deze beschikbaarheid beïnvloeden.

Een actief biodiversiteitbeleid is dus belangrijk voor een bedrijf vanwege:

  • het veiligstellen van huidige en toekomstige activiteiten en investeringen
  • de acquisitie, kwaliteit en beschikbaarheid van grondstoffen
  • risicomanagement en kostenreductie
  • het benutten van kansen: nieuwe producten, innovatie
  • te verwachten wet- en regelgeving

Biodiversiteit houdt ook direct verband met:

  • de marktpositie van een bedrijf
  • het behoud van klanten en personeel
  • relaties met investeerders
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een proactieve bedrijfscultuur, biodiversiteit als positieve nalatenschap

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl