Biodiversiteit voetafdruk

biodiversiteit voetafdrukBedrijven maken voor hun bedrijfsvoering gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Voor gebied- en infrastructurele ontwikkelingen geldt hetzelfde. Bestaande en nieuwe activiteiten hebben alle een biodiversiteitvoetafdruk, gekoppeld aan gebruik van grond, grondstoffen, materialen en aan stoffen die bij de productie vrijkomen. Het is de uitdaging om deze voetafdruk te reduceren en te compenseren en zo bij te dragen aan het behoud en beheer van biodiversiteit. Hier ligt de kern van de business-case voor bedrijven en overheden om biodiversiteit tot een onderdeel van beleid en bedrijfsvoering te maken. Wij hebben de No Net Loss-methodologie ontwikkeld en passen deze toe bij verschillende bedrijven. Wij ondersteunen partijen met een bedrijfsmatige en creatieve No Net Loss-benadering, die de ‘mitigatietrechter’ volgt: voorkomen, mitigeren, compenseren, met zo mogelijk een positieve bijdrage aan biodiversiteitsbehoud als uitkomst.

De Gemeynt draagt bij aan:

  • In kaart brengen van de wijze waarop projecten en bedrijfsactiviteiten leiden tot verlies aan biodiversiteit, en analyseren welke mogelijkheden er zijn om dit verlies te voorkomen of te verminderen: kansen- en risico-analyse, uitvoeren van een biodiversiteitscan, impact assessment (IA), Life Cycle Analyses (LCA’s), ontwikkelen en implementatie van Biodiversiteit Actie Plannen (BAP), en het uitvoeren van proefprojecten.
  • Compensatie en Offsets: ontwikkeling en implementatie van No Net Loss (NNL) / Net Positive Impact (NPI)-plannen, begeleiding NNL/NPI-programma’s, het opzetten van biodiversiteitcompensatiebanken.
  • Uitvoeren van No Net Loss scans
  • Meten, monitoring en rapportage: bepalen prestatie-indicatoren en praktische meetmethodieken, opzetten van monitoringprogramma’s, data-analyse, rapportage.
  • Management: integratie van biodiversiteit in business management, certificering.
  • Ondersteuning bij en uitvoering van veldwerkzaamheden, planning en uitvoering van biodiversiteit en natuurbeschermingsactiviteiten.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl