Beleid en strategie

strategie beleidOverheden formuleren beleid voor behoud en beheer van biodiversiteit en stellen randvoorwaarden, maar treden dikwijls terug als het gaat om de uitvoering van dit beleid. Bedrijven hebben de ondernemingskracht, toegang tot technologie en kennis, en het doorzettingsvermogen om duurzame oplossingen mogelijk te maken. Maatschappelijke organisaties nemen de verantwoordelijkheid en zorg voor behoud en beheer op zich.

De Gemeynt helpt partijen daarbij door advisering en het aanreiken van kennis:

  • Beleid en planning: ondersteuning bij het ontwikkelen van biodiversiteitbeleid door overheden, bedrijven en organisaties, prioritering doelstellingen.
  • Business-case voor biodiversiteitmanagement: hoe gebruiken bedrijven en organisaties biodiversiteit, waarom moet actie worden ondernomen en met welke ambitie? Hoe kan ‘corporate’ steun voor opzet en uitvoering van een biodiversiteitbeleid worden verkregen?
  • Ontwikkelen visie en strategie, formuleren van een biodiversiteitbeleid, afstemming met andere MVO-thema’s (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), ontwikkelen van ambitieuze en toch realistische doelstellingen.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl