• Home
  • Introductie biodiversiteit

Introductie biodiversiteit

olie-installatie irakDe wereldeconomie bestaat dankzij de aanwezigheid van ecosysteemdiensten. Biodiversiteit bepaalt in sterke mate de aard en omvang van deze diensten. Daarnaast kan biodiversiteit als waardevol worden beschouwd, ongeacht de vraag of mensen er gebruik van maken of niet.

Biodiversiteit is dus onmisbaar. Iedereen, van burger tot bedrijven en overheden, heeft direct en indirect invloed op de biodiversiteit, op de samenstelling ervan en de verspreiding. De biodiversiteit neemt echter snel af, en als gevolg daarvan de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals schone lucht en de bestuiving van onze gewassen door insecten.

De Gemeynt ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden hun rol en strategie in het behoud van biodiversiteit vorm te geven. Die rol kan uiteenlopen van concrete manieren om biodiversiteit in de bedrijfsvoering te integreren tot creatieve en aansprekende oplossingen om het verlies aan biodiversiteit te compenseren. Wij geven strategisch en beleidsadvies, bieden operationele ondersteuning, en initiëren wetenschappelijk onderzoek. Waar nodig agenderen wij het belang van biodiversiteit voor bedrijven en beleidsmakers.

Wij onderhouden nauwe werkrelaties met (inter)nationale NGOs en wetenschappelijke instituten waardoor wij recente ontwikkelingen in samenleving en wetenschap op de voet volgen en kunnen vertalen naar ‘state-of-the-art’ methodieken en processen.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl