• Home

‘Dorpse’ oplossingen voor mondiale problemen

De Gemeynt is een coöperatie van zelfstandige adviseurs, denkers en entrepreneurs. We houden ons bezig met de wisselwerking tussen economie en ecologie, en met het organiseren van samenwerking tussen sleutelspelers om duurzame oplossingen mogelijk te maken.

De Gemeynt – bijna niemand kent dat woord. Het is een oud-Nederlands begrip dat exact staat wat we willen, voor wat we doen, en voor hoe we werken.

In vroeger tijden stond een gemeynt voor de ‘woeste gronden’ oftewel de natuurlijke hulpbronnen van een gemeenschap, én voor het bestuur of beheer van die hulpbronnen. De Engelse term is the commons. Alleen via samenwerking en afspraken over het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van een gemeenschap zijn die bronnen ook duurzaam te gebruiken, zonder in te teren op het kapitaal.

De gebruikers van een gemeynt hadden buiten de gemeynt hun eigen besognes. Daarin waren zij wellicht zelfs elkaars concurrent. In de gemeynt daarentegen werkten zij samen want alleen door samenwerking konden de gebruiksmogelijkheden van de gemeynt ten volle én duurzaam worden benut.

Ziehier de basisbeginselen van een economie die ook op langere termijn houdbaar is.

Empese en Tondense Heide. Bron: B. Wevers ©2015

Empese en Tondense Heide.

(Bron: B. Wevers ©2015)

Markboek Empese en Tondense heide.

Markboek Empese en Tondense heide. Bron: Zutphens archief

Wat nu de Empese en Tondense Heide is, was vroeger een Marke (gemeynt), de gezamenlijke en onverdeelde grond van de lokale gemeenschap, die collectief werd bestuurd. Het historische Markeboek getuigt daarvan.

Het begrip De Gemeynt geeft onze visie, missie en werkwijze in een notendop weer:

  • de economie, inclusief alle bedrijven en organisaties, kan alleen maar floreren als van de natuur op een duurzame wijze wordt geoogst,
  • samenwerking en afspraken zijn nodig om te zorgen dat er niet meer wordt geoogst dan de natuur aan kan. Dat geldt voor de wereldproblematiek net zo goed als voor de directe leefomgeving.
  • Hoe gaan wij zorgvuldig om met (economische) activiteiten en de huidige ‘commons’ zoals biodiversiteit en ecosystemen, een stabiel klimaat, waardevolle estuaria, schitterende natuurgebieden en vele andere ‘woeste gronden’, zonder welke economische ontwikkeling überhaupt niet goed mogelijk is?
  • Hoe kunnen de economische gebruikers van de natuurlijke hulpbronnen samenwerken zodat ze hun eigen individuele doelen kunnen verwezenlijken, ook op langere termijn, en tevens het natuurlijk kapitaal behouden en liever nog versterken?
  • Welk proces is nodig om van de huidige situatie van misschien wel conflict en controverse of op zijn best voortmodderen naar oplossingen te komen die de individuele belangen ver overstijgen?

Onze Gemeynt richt zich dan ook op:

  • Behouden en versterken van het natuurlijk kapitaal
  • door gezamenlijke perspectieven te zoeken,
  • en de samenwerking te organiseren die nodig is om deze te realiseren
  • zodat een duurzame economische ontwikkeling mogelijk wordt.

De Gemeynt helpt op basis van deze visie en filosofie bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen met adviezen, het realiseren van samenwerkingsverbanden, onderzoek en analyses, en agendering en ontwikkeling van nieuwe concepten en ideeën.