• Home
  • Privacyverklaring De Gemeynt

Privacyverklaring De Gemeynt

Version
Categories
Download2
Size97.60 KB
Create Dateseptember 6, 2018
Last Updatedseptember 7, 2018
Play List

Hoe de Gemeynt met uw persoonlijke gegevens omgaat kunt u nalezen in het document 'privacyverklaring'.

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en relaties door de Gemeynt. Het beleid is erop gericht te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming.

Delen