Vogels als thermometer: hoe gezond zijn de wetlands?

Eerder dit jaar vond een grote vogeltelling plaats in Oman, in het Barr-al-Hikman Waddengebied (wetland). Wetlands International berichtte er eerder over. Gemeynt-partner, biodiversiteitsexpert en vogelkenner/-liefhebber prof. Steven de Bie was erbij. We vroegen hem terug te kijken op de expeditie en de ervaringen op een rij te zetten, in dit korte filmpje.  

Een paar lessen in een notendop:  

  • Vogels zijn de thermometer van de gezondheid van ecosystemen 
  • Wie denkt dat de Waddenzee een ongerept gebied is, ga eens kijken in Oman. De Waddenzee is een gedegradeerd Waddengebied.  
  • Ook in Oman liggen de bedreigingen op de loer: olie- en gaswinning, visserij 
  • Maar de Waddenzee biedt ook lessen voor Oman: kijk niet per sector of per bedreiging, maar kies voor een integrale benadering, en kijk naar de totale natuurgebruiksruimte 
  • Beheerders van belangrijke wetlands zoals Barr-al-Hikman, de Waddenzee, de Banc d’Arguin en andere zouden de krachten moeten bundelen en lessen moeten delen 
  • Gebruik Barr-al-Hikman als referentiegebied voor herstelprocessen en beleid elders.  
  • Wetlands zijn en worden altijd gebruikt, zet de gebieden niet op slot, maar werk binnen de natuurgebruiksruimte.  

Camera: Barbara Wevers 

Interview: Jan Paul van Soest 

Meer lezen: Wetlands International, Oman Observer, Muscat Daily  

 

VCA workshop 7 april 2016

NG_DSC4156VCA conferentie72dpi

Ecosystem Management

I was invited by CEM-members Steven de Bie and Frank Vorhies to make a keynote speech at a workshop in The Hague on the VCA initiative. VCA stands for Verified Conservation Areas http://v-c-a.org/. It is a bottom-up approach for land-and water area owners that may get an official recognition for their work in case they effectivvcaely manage their land so that ecosystems can be restored and/or their functioning is strengthened. The first VCA’s have been registered, and the hope and expectation is that it will be the beginning of a worldwide network of such areas (mostly but not necessarily owned by companies and/or private persons), thereby creating a momentum for a new movement in areabased effective ecosystem management on the ground. 

Piet Wit, Chair of CEM

IUCNCEM Chair flash report january-april 2016 , see http://www.iucn.org/about/union/commissions/cem/cem_about/cem_chair_updates/

 

Wadden onder de Waterspiegel

Wouter van Dieren (midden) en Jouke van Dijk (rechts) krijgen het eerste exemplaar van Wadden onder de Waterspiegel aangeboden uit handen van Jan Paul van Soest

Op de conferentie Wadden Sea Research van de Waddenacademie, 10 en 11 december 2014, werd de publicatie Wadden onder de Waterspiegel aangeboden aan prof. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, en Wouter van Dieren, die een terugblik gaf op Win-Win en het Wad en de Commissie-Meijer. Het boekje Wadden onder de Waterspiegel is geschreven als een terugblik op het Waddenzeebeleid in de afgelopen decennia, met een vooruitblik naar de toekomst. Het is uitgebracht met financiële steun van de NAM, en vormgegeven door Tineke Wieringa, Studio TW De publicatie is hier te downloaden als pdf. Wadden onder de Waterspiegel werd geschreven door  Jan Paul van Soest (De Gemeynt), mmv Kim Nackenhorst en Tammo Oegema (IMSA) en Heleen van Soest.

Benchmark biodiversiteit: impact op sectoren en bedrijven

CE Delft en Steven de Bie, Conservation Consultancy en partner bij De Gemeynt, hebben het rapport Benchmark Biodiversiteit opgesteld.

Het is hier te downloaden.

Verlies van biodiversiteit is één van de belangrijke milieuthema’s, zowel nationaal als internationaal. Bedrijven en instellingen krijgen in toenemende mate vragen vanuit de samenleving over het effect van hun activiteiten op biodiversiteit. Voor bedrijven en overheden is de vraag welke methodiek om hun impact te kwantificeren geschikt en geaccepteerd is. Bedrijven, met name in de voedingsmiddelen- en basisindustrie, hebben een impact op biodiversiteit, maar de plaats waar deze impact zich manifesteert is vaak niet die waar de uiteindelijke gebruiker van het product zich bevindt.