De Republikeinse Senator James Inhofe gooit een sneeuwbal in de Senaat om te bewijzen dat man-made klimaatverandering onzin is.

Nu de Nederlandse staat heeft besloten in hoger beroep te gaan in de klimaatzaak van Urgenda, wordt op social media regelmatig Obama’s klimaatbeleid als voorbeeld aangehaald. Daar is het lichtend voorbeeld, zo is het idee, terwijl Nederland maar een beetje labbekakt in hoger beroep.

Nederland zou beslist meer moeten doen, maar het beeld van Obama’s klimaatambities klopt niet.

Kijk, op zich is er reden om onder de indruk te zijn van Barack Obama’s recent gelanceerde Clean Power Plan, begin augustus. Uiteraard vanwege zijn retorische gaven, te bewonderen in een schitterende toespraak zoals Obama er patent op heeft (“There is such a thing as being too late, when it comes to climate change”, “America will lead the world”). Slim is de verbinding die hij legt met een hele reeks van issues zoals woonlasten, gezondheid, innovatie en werkgelegenheid, zie de wervende samenvatting van het plan. Indrukwekkend is de regelgeving zelf van maar liefst 1560 pagina’s, opgesteld door een schaakgrootmeester lijkt het wel, die op alle mogelijke tegenzetten voorbereid is. Als dat wat veel is, zie deze Q&A van Carbonbrief. Geniaal is de manoeuvre waarmee Obama en zijn Environmental Protection Agengy EPA de Republikeinse meerderheid in Huis en Senaat (die nog in de eerste fase van ontkenning leeft) buitenspel hebben gezet.

Greenpeace Nederland, blijkbaar ook onder de indruk, organiseerde kort na Obama’s klimaatplan een mini-campagne op de sociale media: “Rutte, waar blijft jouw klimaatspeech?”

Door het verbale geweld van de Amerikaanse president ontsnapt de inhoud gemakkelijk aan de aandacht. Ook bij Greenpeace kennelijk. Want wie op zoek gaat naar de substantie ziet dat het plan alléén voor de elektriciteitssector geldt, en dat daarvoor de doelstellingen voor CO2-reductie minder ambitieus zijn dan die van de EU (en Nederland). De stroomsector is in de VS een flinke vervuiler, goed voor zo’n 30% van alle CO2-uitstoot, maar de EU-plannen gelden voor 100% van de CO2 uit de gehele economie. En zeker, Obama heeft eerder wel wat maatregelen voor andere sectoren getroffen, maar echt ambitieus is het allemaal niet. Althans, voor Nederlandse en EU-begrippen – voor menig Republikein (die nog in de eerste fase van ontkenning leeft) gaan ook die bescheiden stappen al veel te ver.

Maar in termen van wat nodig is om het klimaatvraagstuk nog een beetje beheersbaar te houden is de bijdrage van de VS nogal mager. In de NRC laten Pieter Pauw (DIE, Bonn) en Louise van Schaik (Clingendael) zien dat de president geen kleren aan heeft, nou ja, wellicht wel wat kleren aanheeft maar toch in elk geval inhoudelijk nogal in zijn hemd staat. Internationaal is hij daarmee dan wel weer in goed gezelschap, bijna alle inbreng die landen voor de topconferentie later dit jaar in Parijs neerleggen schiet schromelijk tekort om de opwarming nog tot de afgesproken maximaal 2 graden te kunnen beperken. Alleen Bhutan doet volgens de Climate Action Tracker en andere monitoringsystemen wat echt nodig is (naar verhouding), en ook Costa Rica, Ethiopië en Marokko scoren voldoende. De rest (die nog in het tweede en derde stadium van ontkenning leeft) is matig tot slecht. Ook de EU met zijn ambities die verder reiken dan die van de VS, scoort niet hoger dan ‘medium’.

In reacties op het hoger beroep in de klimaatzaak wordt Obama veelvuldig aangehaald: hij doet het wél goed, is de suggestie. Maar kom op zeg, moeten de EU en Nederland hun ambitieniveau dan tot dat van de VS gaan verlagen?

Dan gaan we nog meer zekerheid naar een opwarming van 3-4 graden Celsius eind deze eeuw. Ik kan inmiddels niet meer inzien hoe we nog onder de 2 graden opwarming kunnen blijven. Volgens het International Energy Agency IEA zitten we op schema voor 3,6 graden opwarming. De scheidende directeur van het IEA, oud-minister Van der Hoeven, maakt zich inmiddels grote zorgen. Opmerkelijk, toen ze nog minister van Economische Zaken was stond ze min of meer als klimaat- en hernieuwbare energiescepticus te boek. Men leert, zullen we maar zeggen. Jammer is alleen dat het tempo waarin invloedrijke personen leren aanzienlijk onder het tempo van CO2-uitstoot en de klimaatverandering zelf ligt.

De historie leert dat de mensheid bij complexe problemen slecht in staat is te anticiperen, zeker als er grote tijdsvertragingen zitten tussen oorzaak en gevolg. Vaak moet de wal het schip keren, maar dan zijn wal én schip beide stuk. En kunnen we Obama’s retorische uitspraak There is such a thing as being too late, when it comes to climate change helaas als feit noteren. En die urgentie had, hoger beroep of niet, wel degelijk mogen spreken uit de brief waarmee het Kabinet aankondigde in beroep te gaan.

(gepubliceerd als column op Energiepodium, 1 september 2015)

Geplaatst in Beleid, Klimaat, Media, lobby | Tags , , , |
Elektrische stadshuurauto en laadpunt van Auto-Lib in Parijs

Elektrische stadshuurauto en laadpunt van Auto-Lib in Parijs

Bijna onopgemerkt schroeft het kabinet de ambities voor zuiniger en schoner rijden omlaag, via de Autobrief-II die donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken. Mathijs Bouman legt in zijn column (FD, 1 september) al de vinger op een paar merkwaardige maatregelen in de autobrief. Nog merkwaardiger is dat nu het kabinet weliswaar heeft besloten in beroep te gaan tegen het klimaatvonnis van de Haagse rechtbank, maar wel de nodige maatregelen wil treffen, de automobiliteit door de autobrief eerder minder dan meer CO2 hoeft te reduceren.

De doelstelling voor 200.000 volledige en semi-elektrische voertuigen in 2020 wordt niet gehaald en ook niet meer nagestreefd, elektrische auto’s met een flinke actieradius worden minder gestimuleerd. Dat betekent praktisch dat veel kilometervretende lease-rijders liever zullen kiezen voor diesel en benzine (waarvoor de bijtelling omlaag gaat) dan voor elektrisch (waarvoor de bijtelling boven de 50.000 Euro omhoog gaat). Voor rijden op groen gas, ongeveer even schoon als elektrisch rijden, komen geen vergelijkbare stimulansen als voor stekkerauto’s.

Het is terecht dat staatssecretaris Wiebes van Financiën de autobelastingen opnieuw doordenkt. De fiscale prikkels voor volledig en hybride elektrische auto’s waren succesvol, maar ook veel te duur. Vooral de zogeheten plug-in hybrides (PC Hoofttractoren met een elektrisch pretpakket) slurpten belastinggeld én nog steeds veel brandstof. Voor hetzelfde belastinggeld is veel meer CO2-winst te boeken.

Betere prikkels
Maar om dat voor elkaar te krijgen zijn betere prikkels nodig dan nu in de Autobrief II staan.
Idealiter zou elke ton CO2 op dezelfde manier moeten worden behandeld, ongeacht de techniek waarmee deze wordt gereduceerd. En ongeacht de gewichtsklasse van de auto, het aantal kilometers dat iemand rijdt of de haarkleur van de chauffeur. Die gelijke behandeling ontbreekt in de Autobrief II.
Verder zou binnen elk van de deelmarkten (zoals zakelijk/privé, klein/midden/groot/luxe) de zuinigste en schoonste optie de aantrekkelijkste moeten zijn. Dat is in de Autobrief-II niet het geval. De staatssecretaris voert per 2019 een grens van 50.000 Euro in waarboven de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s ineens naar hoog tarief gaat. Die grens geldt in de huidige praktijk alleen voor Tesla, momenteel de enige volledig elektrische auto met een actieradius die groot genoeg is om de zakelijke veelrijder over te halen om elektrisch te rijden. Zo’n actieradius is alleen maar te bereiken met een kanjer van een batterij, die alleen al 35.000 Euro kost.
Kennelijk wil de staatssecretaris liever niet dat kilometervreters naar elektrisch overstappen maar voor benzine of diesel kiezen. Vreemd, ook electoraal gezien, want die categorie lijkt bij uitstek een VVD-publiek. Die groep mag van minister Schultz wel 130 km/uur rijden, maar van partijgenoot Wiebes dat dan liever niet elektrisch.
Ten slotte zou er een innovatieregeling in het fiscale pakket moeten zitten, om veelbelovende technieken te stimuleren die nog een ontwikkeling moeten doormaken. Het is interessant juist in Nederland als stads-staat te experimenteren en innovatieve bedrijvigheid naar Nederland te halen. Een gelegenheidscoalitie van onder meer RAI, Bovag, ANWB en Natuur en Milieu bepleitte een innovatiefonds, maar Wiebes pakt het idee niet op.

De autobrief laat dus kansen liggen, en pakt op onderdelen zelfs averechts uit. Dat is onbegrijpelijk als alle departementen extra hard zullen moeten werken om hun bijdrage aan het klimaatdoel te leveren.

Jan Paul van Soest

(Eerder als opinie-artikel gepubliceerd in FD, 3 september 2015)

Geplaatst in Energie, Klimaat, fiscaliteit, mobiliteit | Tags , , , , |

Prof. Ottmar Edenhofer laat op de wetenschappelijke klimaatconferentie CFCC zien dat de ontkolingstrend ten einde is: de 'herkoling' is begonnen. Slecht nieuws voor het klimaat

De politici die eind dit jaar in Parijs bij elkaar komen voor de grote klimaatconferentie doen dat met het idee dat de opwarming tot twee graden beperkt kan blijven. Dat is een illusie. Maar niemand durft dat hardop te zeggen, uit angst dat er dan helemaal niks meer gebeurt. Maar het is omgekeerd: juist de valse belofte dat twee graden nog haalbaar is staat adequate actie in de weg.

De 2000 experts die begin deze maand op het grote klimaatwetenschappelijke congres Our Common Future under Climate Change waren, deden hun best om optimistisch te zijn. Ook wetenschappers die de feiten op een rij hebben kunnen psychologisch worstelen met het aanvaarden van die feiten. Maar de conclusie is onontkoombaar: niets wijst erop dat het klimaatdoel, opwarming tot 2 graden beperken, nog haalbaar is.

Meer lezen

Geplaatst in Beleid, Energie, Klimaat | Tags , , , , |